fbpx
logo-mini

Algemene voorwaarden

28-08-2018 versie2

ARTIKEL 1. DEFINITIES

A. De koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het kunstwerk wordt gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

B. Van Offerbeek: Beeldend kunstenaar R.Offerbeek, handelend onder de naam Van Offerbeek gevestigd Kerkstraat 10 6367JE Voerendaal, KVK 57594538.
BTW NL001811065B77

C. Website: vanofferbeek.nl , WorldOfArt.nl als ook hier aan gekoppelde sociale media.

D. Het werk: Dik gedrukt, hiermee wordt een kunstwerk of wand/decoratie bedoeld.

E. Kunstwerk: Vrij Werk van de Van Offerbeek zoals de WorldOfArt© wereldkaarten afgebeeld in de webshop. Deze wereldkaarten zijn door Van Offerbeek persoonlijk beschilderd. Dit maakt ieder exemplaar een uniek kunstwerk.

F. Wand/decoratie: Gereproduceerde ontworpen van Van Offerbeek zoals de WorldOfWood©, WorldOfMetal© WorldOfStone© wereldkaarten en overige reproductie zoals afgebeeld in de webshop

G. Bestelformulier:  het door Van Offerbeek gehanteerde formulier waarop uw bestelling van een werk of wand/decoratie wordt vastgelegd.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de website en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet overeengekomen op afstand, tussen u en Van Offerbeek.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op het gebruik van de website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en accepteert u dat deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van deze website.

ARTIKEL 3. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1. Van Offerbeek behoudt geheel naar eigen goeddunken het recht om ten alle tijde en zonder verdere kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen. Wanneer deze voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt, wordt dit bovenaan deze pagina vermeld. Als u na deze wijziging van de Algemene Voorwaarden de website blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde Algemene Voorwaarden accepteert.

3.2. Het is uw verantwoordelijkheid regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt, zodat u de contractrelatie aangaande uw gebruik van de website en de door Van Offerbeek geleverde werken en diensten hebt begrepen.

ARTIKEL 4. PRODUCT EN BESCHRIJVINGEN

4.1. Alle voor verkoop beschikbare werken worden getoond en beschreven op de specifieke productpagina op de website en/of worden ten toon gesteld op een locatie.

4.2. De werken worden op de website zo nauwkeurig mogelijk weergegeven door middel van foto’s, tekst en eventueel video. De weergave van de werken en de daarbij vermelde informatie is indicatief en kunnen onjuistheden of onnauwkeurigheden bevatten. Aan de weergave van de werken en alle op de website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.3. Van Offerbeek kan niet garanderen dat de kleuren en details van de afbeeldingen op de website of de ten toon gestelde werken overeen komen met het origineel. Van Offerbeek levert de werken overeenkomstig met de informatie op het aankoopbewijs, tenzij de informatie op het aankoopbewijs kennelijke verschrijvingen of evidente onjuistheden bevatten. 

4.4. Van Offerbeek behoudt zich het recht voor productspecificaties, -prijzen, -verpakkingen en bijbehorende diensten ten alle tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voordat u tot bestelling overgaat, wordt u verzocht de specificaties te controleren. 

ARTIKEL 5. PRIJZEN 

5.1. Alle prijzen op de Nederlandstalige webpagina’s  zijn in Euro (€) en moeten in Euro (€) worden betaald, inclusief btw en eventuele andere belastingen. 

5.2. Leveringskosten en speciale of extra kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze extra kosten worden toegevoegd aan de afrekening voordat u tot betaling overgaat, en worden weergegeven op de orderbevestigingspagina of het Aankoopformulier. 

5.3. Van Offerbeek behoudt zich het recht voor om prijzen ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt niet voor prijzen voor reeds aangekochte en bestelde werken.

5.4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Voor de gevolgen van fouten aanvaard Van Offerbeek geen aansprakelijkheid. In het geval van onjuiste vermeldingen van prijzen, kan Van Offerbeek niet gehouden worden de werken voor de onjuist vermelde prijs te leveren.

ARTIKEL 6. BESTELLING VAN KUNSTWERKEN

6.1. Bestellingen worden uitsluitend via de webshop of op de website via het bestelformulier of contactformulier geplaatst en ontvangen.

6.2. Door de bestelling van een werk komt een overeenkomst tussen u en Van Offerbeek tot stand

6.3. Van Offerbeek draagt zorg voor de verwerking van de opdracht en zal het werk vervaardigen en laten leveren op een afgesproken datum.

6.4. Een bestelling is indicatief en aan een eventueel genoemde levertijden kunnen geen  rechten aan worden ontleend.

6.5. Wanneer de klant een werk bij Van Offerbeek besteld, dan wordt deze volgens de specifieke wensen van de klant vervaardigd. De kunstzinnige afwerking van met name van de WorldOfArt© wereldkaart is uniek in zijn soort en daarom gevoelig voor imitatie en vervalsing. De klant kan voor deze kunstwerken dan ook geen aanspraak maken op het herroepingsrecht. Het vestrekken van stalen is helaas ook niet mogelijk. Wel bied Van Offerbeek de mogelijkheid een WorldOfArt© wereldkaarten te laten maken zonder aanbetaling of verdere verplichtingen. De klant kan het werk dan vrijblijven live komen bezichtigen.

ARTIKEL 7. AUTEURSRECHT

7.1. De koper is gehouden aan de regelgeving bepaald in de auteurswet. In de hoofdregel bepaalt de auteurswet dat niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.

Dit betekent dat er geen kopieën van de werken mogen worden gemaakt, noch van het bijgeleverde drukkerk en sjabloon. Het sjabloon is uitsluitend bedoeld om te gebruiken als mal om het werk te monteren. 

7.2. Van Offerbeek, heeft met inachtneming van de belangen van de koper, de vrijheid om bijvoorbeeld foto’s van het werk geplaatst bij de koper te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie

ARTIKEL 8. UW CONTACTGEGEVENS

8.1. Alle gegevens waar naar wordt gevraagd, moeten nauwkeurig en accuraat door u worden ingevuld. Als een werk niet kan worden bezorgd omdat u een onjuist afleveradres of telefoonnummer heeft opgegeven, is Van Offerbeek daarvoor niet verantwoordelijk. Alle extra kosten die worden veroorzaakt door complicaties bij de bezorging die aan u kunnen worden toegerekend, worden bij u in rekening gebracht.

8.2. Uw naam, telefoonnummer en email adres worden doorgegeven aan het vervoersbedrijf omdat deze gegevens nodig zijn om de bestelling te kunnen bezorgen. U verklaart zich daarmee akkoord door het plaatsen van de bestelling.

8.3. Uw gegevens zullen (met uitzondering van de benodigde gegevens voor het vervoersbedrijf) niet aan derden worden verstrekt, tenzij in overleg met u. 

8.4. Als u het bezorgadres, uw telefoonnummer of andere gegevens wilt wijzigen, dient u dat via de contactpagina op de website te doen.

8.5. Iedere wijziging in de contactgegevens na een bestelling moet worden goedgekeurd en schriftelijk bevestigd door Van Offerbeek.

ARTIKEL 9. BETALING

9.1. In het geval een bestelling wordt geplaatst via de webshop, wordt het bedrag van de bestelling via uw bankpas of creditcard in rekening gebracht. Van Offerbeek neemt bij deze transactie passende veiligheidsmaatregelen in acht.

9.2. In het geval een bestelling wordt geplaatst via het bestelformulier, ontvangt u per email een orderbevestiging en een digitale factuur die binnen 14 dagen na de factuurdatum dient te worden betaald.

9.3. In het geval een opdracht voor het vervaardigen van een kunstwerk zoals de WorldOfArt wereldkaarten wordt geplaatst via het bestelformulier, ontvangt u per email een orderbevestiging en een vermoedelijk presentatie datum waarop het werk zal worden gepresenteerd.

9.4. Van Offerbeek kan geheel naar eigen goeddunken een transactie weigeren te verwerken of een dienst uit te voeren. Van Offerbeek kan door u of derden niet aansprakelijk worden gesteld als de verwerking van een transactie wordt geweigerd, de verdere afwikkeling van een transactie wordt geweigerd of een transactie wordt opgeschort nadat de transactie is begonnen.

 9.5. Een bestelling is indicatief en aan een eventueel genoemde termijnen kunnen geen rechten aan worden ontleend.

ARTIKEL 10. BEZORGING

10.1. Van Offerbeek baseert de bezorgkosten op de verpakkingskosten, de maat en het gewicht van het werk / de werken die de u heeft gekocht en de afstand van de levering.

10.2. Levertijden kunnen per besteld werk verschillen. De aangegeven levertijd in de bevestiging van de bestelling is indicatief en aan eventueel genoemde termijnen kan u geen rechten ontlenen. Overschrijding van de indicatie datum geeft geen recht op een schadevergoeding. Van Offerbeek streeft ernaar tijdig contact met u op te nemen om eventuele wijzigingen in levertijd aan u door te geven. 

10.3. Afhankelijk van het gewicht, de afmetingen en het aantal pakketten doet Van Offerbeek een beroep op verschillende vervoersbedrijven om uw bestelling te bezorgen. 

10.4. Van Offerbeek levert in heel de EU en de meeste landen daarbuiten.

10.5. Door het plaatsen van een aankooporder op de website van Van Offerbeek vanuit het buitenland machtigt u en verleent u bij levering in het buitenland opdracht aan Van Offerbeek, conform artikel 5 lid 2 – van het Communautair Douanewetboek (Verordening nr. 2913/92/EG), de in de douanewetgeving en voor zover mogelijk uit andere wetgeving – voorgeschreven aangiften te verrichten ‘in naam en voor rekening van’ de koper. U verklaart alle vereiste formaliteiten te vervullen, inclusief de betaling van douanerechten, andere rechten bij invoer, heffingen van gelijke werking, belastingen en boetes alsmede mogelijk nagevorderde douanerechten. Deze machtiging en de opdracht geldt voor de ten behoeve van de koper aangebrachte goederenzendingen en voor welke zending(en) de koper de informatie aan Van Offerbeek heeft verstrekt. Deze machtiging en opdracht omvat alle handelingen en communicaties tot en met de beëindiging van de verificatie en in verband met de uitreiking van de mededeling van de douaneschuld.

10.6. Van Offerbeek is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst / machtiging bij aankoop of levering in het buitenland te laten geschieden door een derde (douane-expediteur).

ARTIKEL 11. BELEID EN PROCEDURES IN GEVAL VAN SCHADE OF VERKEERDE LEVERING

11.1. U dient zelf te controleren of de bezorgde werken in perfecte staat zijn aangekomen voordat u de leverbon tekent. Daarom dient u bij ontvangst de verpakking zo goed als mogelijk te controleren op conformiteit. Als u op dat moment beschadigingen of andere afwijkingen aantreft neemt u foto’s van de verpakking en/of de beschadigingen op het werk of de afwijkingen. Vervolgens vermeldt u op de leverbon van het vervoersbedrijf de aangetroffen beschadigingen of afwijkingen en neemt u zo snel mogelijk contact op met Van Offerbeek.

11.3. In geval van schade ná levering van het werk zonder dat deze schade op de leverbon is vermeldt, kan er geen beroep meer worden gedaan op Van Offerbeek.

11.4. Als er sprake is van schade bij levering of een verkeerde levering dan dient u binnen een termijn van 14 dagen na levering contact met Van Offerbeek op te nemen via het contactformulier. Na het verstrijken van deze 14 dagen vervalt uw rechten op vergoeding of herstel van de schade, vervanging van het werk of ontbinding van de koopovereenkomst. Vermeld daarin de volgende onderdelen:
– Uw gegevens
– Het bestelnummer
– De titel van of specificaties van het werk

– De reden voor het willen retourneren van het kunstwerk en in het geval van beschadiging foto’s daarvan

11.5. Als uw klacht gegrond is in het geval van beschadiging of een verkeerde levering dan zal het werk worden opgehaald door een vervoersdienst (het werk dient door u goed ingepakt mee te worden gegeven). U heeft in dat geval recht op vervanging van het geleverde werk. U heeft pas recht om de koopovereenkomst te ontbinden in het geval het vervangende Kunstwerk na levering ook beschadiging of afwijkingen vertoont.

11.6. Een bij Van Offerbeek ingediende klacht zal binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Van Offerbeek binnen diezelfde termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbericht waarin ook een indicatie wordt gegeven wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.

11.7. In het geval van ontbinding van de koopovereenkomst, zal om veiligheidsredenen het terugstorten van het aankoopbedrag via dezelfde betaalwijze gebeuren als de betaalwijze die is gebruikt bij de bestelling en betaling.

11.8. Als consument in de EU kunt u gebruik maken van het Onlinegeschillenbeslechtingsplatform (door de EU opgericht), waar u beroep kunt doen op alternatieve geschillenbeslechting naar aanleiding van problemen of klachten met een Werk die u online heeft gekocht. Bezoek voor verdere informatie het platform via: http://ec.europa.eu/odr.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Van Offerbeek en aan haar gelieerde derden zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of enige andere schade die de gebruiker lijdt in verband met onze website of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze website, eraan gekoppelde websites en gepubliceerd materiaal, met inbegrip van, maar zonder beperking, alle aansprakelijkheid voor: het verlies van inkomen of omzet; het verlies van zaken; het verlies van winst of contracten; het verlies van voorziene besparingen; het verlies van gegevens; het verlies van goodwill; verspilling van management- of kantoortijd; en alle andere verliezen of schade van enigerlei soort, hoe deze ook ontstaan zijn en ongeacht of ze veroorzaakt zijn door onrechtmatige daden (inclusief verwaarlozing), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit voorspelbaar was, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Offerbeek.

12.2. Van Offerbeek kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor speciale verliezen voortvloeiend uit specifieke omstandigheden van u, voor indirecte of bijkomende verliezen of voor het verlies van winst, voor de beschadiging van eigendommen na ontvangst of voor nutteloze kosten, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Offerbeek.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

13.1. De rechtbank te Utrecht is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen u en Van Offerbeek.

13.2. U verklaart zich hierbij bij voorbaat akkoord met de voeging van een eventuele vrijwaringsprocedure in het geval u Van Offerbeek in rechte betrekt.

13.3. Op de overeenkomst die u sluit met Van Offerbeek is Nederlands recht van toepassing.